Serwisowanie maszyn budowlanych - dlaczego warto to robić regularnie?

Rozwój przemysłu i wprowadzanie w życie nowych technologii usprawnia wiele procesów życia codziennego. W dziedzinie budownictwa jest podobnie. Maszyny budowlane, jak koparki, dźwigi, czy spycharki, zrewolucjonizowały schemat prac budowlanych i sprawiły, że budowa domów, wieżowców, albo dróg stała się znacznie łatwiejsza. Tak jak każde urządzenie, maszyny budowlane wymagają serwisowania. Dlaczego regularna kontrola przez specjalistę jest taka istotna?

Co to znaczy serwisować?

Serwisowanie polega na ocenie sprawności maszyny, kontroli zużycia poszczególnych elementów, wymianie zepsutych części i konserwacji. Profesjonalny serwis maszyn budowlanych zacznie pracę od dokładnego przeglądu urządzenia, znalezieniu najbardziej wyeksploatowanych części i ich ewentualnej naprawie lub wymianie. W związku z tym, że praca maszyn budowlanych jest obarczona dużą odpowiedzialnością, warto zdecydować się na usługi specjalistów w dziedzinie serwisowania. Co więcej, fachowcy mają dostęp do oryginalnych części wymiennych, albo mogą polecić wysokiej jakości zamienniki.

Co wpływa na istotę serwisowania maszyn budowlanych?

Każdy pracownik budowy, a szczególnie kierownik lub inna osoba koordynująca wszystkimi pracami na placu budowy, zdaje sobie sprawę, że sprawność maszyn to podstawa terminowej realizacji zlecenia. Każda awaria sprzętu powoduje nie tylko opóźnienia, ale też finansowe straty. Dlatego w interesie firmy budowlanej i zleceniodawcy budowy jest zadbanie o sprawność użytkowanych maszyn.

Co może wpływać na awaryjność maszyn budowlanych? Wymienia się cztery podstawowe powody:

Problemy podczas eksploatacji maszyn na budowie

Maszyny budowalne są zbudowane z wielu stykających się ze sobą elementów, których współpraca pozwala na prawidłowe działanie urządzenia. Niestety podczas stykania się ze sobą różnych części maszyny, występują siły tarcia powodujące zużycie materiałów nazywane zużyciem trybologicznym. Wyróżnia się pięć rodzajów zużycia trybologicznego.

Najczęściej spotykane jest zużycie ścierne, dzięki któremu maszyna posiada zdolność poruszania się. Scuffing występuje wtedy, gdy pomiędzy dwoma wspólnie pracującymi elementami znajduje się niewielka warstwa oleju, która nie jest w stanie pokryć wszystkich nierówności na powierzchni części. Zmęczeniowy rodzaj zużycia trybologicznego to objaw miejscowego i zmiennego obciążenia skierowanego na układ maszyny budowlanej. Natomiast w miejscu, gdzie pojawia się tarcie ślizgowe o małej prędkości i dużym nacisku przy zetknięciu się dwóch metalicznych powierzchni, występuje zużycie typu adhezyjnego. Ostatnim rodzajem jest zużycie z udziałem utleniania. Polega ono na oddzielaniu się od siebie cząsteczek tlenu, czego rezultatem jest degradacja metalowych powierzchni w miejscach nasilonego tarcia.

Równie niebezpieczne jak zużycie trybologiczne, może okazać się uszkodzenie sprzętu spowodowane korozją. Najczęściej tego typu zniszczenia powstają na zewnętrznych częściach maszyn, ponieważ korozja to proces oddziaływania materiału ze środowiskiem. Na roboczych częściach maszyn budowlanych wyróżnia się następujące rodzaje korozji:

Kiedy należy przeprowadzić serwisowanie maszyny budowlanej?

Przepisy prawne nie określają dokładnie, jaka powinna być częstotliwość serwisowania oraz wymiana poszczególnych części do maszyn budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych kontrolowanych przez nadzór techniczny. Najlepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z rekomendacjami producenta sprzętu oraz dostosowanie częstotliwości do stopnia eksploatacji.